Правила реєстрації

Правила реєстрації

Заповнюйте реєстраційну форму уважно. Для уникнення проблем при реєстрації вказуйте тільки достовірну інформацію. В разі надання недостовірної інформації або некоректного поводження на сайті Вашу IP-адресу буде заблоковано адміністрацією сайту і ви не зможете в подальшому користуватися сервісом.

Дані про пацієнта вносяться до Реєстраційної форми відповідно до паспортних даних та згідно з інформацією, наданою пацієнтом.

4. У Реєстраційній формі всі необхідні реквізити заповнюються повністю.

5. У розділі І “Інформація про пацієнта” у рядки 1-6 вносяться дані щодо пацієнта: прізвище (1), ім’я (2), по батькові (3), дата народження (4), паспорт, серія та номер (5), стать пацієнта (6). У пункті 7 зазначається громадянство пацієнта; у пункті 8 вписується місце роботи, у пункті 9 – сімейний стан.

6. У розділі ІІ “Місце проживання” зазначається місце проживання пацієнта: район (1), місто / село (2), вулиця (3), номер будинку (4), номер квартири (5), домашній телефон (6). У пункті 7 вписуються найменування закладу охорони здоров’я та прізвище, ім’я, по батькові сімейного лікаря, де раніше надавалася медична допомога. Дані про заклад охорони здоров’я – центр ПМСД та амбулаторію, де раніше надавалася ПМСД, вносяться відповідно до “Талона про відкріплення пацієнта від лікаря, що надає первинну медичну допомогу”, що надається пацієнтом.

7. У розділі ІІІ “Прикріплення дітей, що проживають у сім’ї” вписуються дані щодо дітей пацієнта: ім’я, стать, дата народження. Дані про дітей вносяться лише одним із батьків або одним із інших їхніх законних представників.

8. При заповненні Реєстраційної форми пацієнт обов’язково знайомиться зі змістом інформаційного листка пацієнта, який є її невід’ємною частиною.